Finnish Fibreboard
Från de finländska skogarna

LION-skivorna är tillverkade av finländsk skog, dess fina, naturliga träråva finslipad med finländsk kompetens.

Trä är en helt förnybar naturresurs, vars utmärkta isolerings- och hållfasthetsegenskaper kan utnyttjas särskilt vid träbyggnation. För finländarna är trä ett välbekant byggnadsmaterial sedan länge och kommer säkert att vara det även i fortsättningen: i Finland växer skogen snabbare än den avverkas. Mängden trä som bostadsproduktionen i Finland årligen behöver växer i de finländska skogarna på en knapp arbetsdag.

LION-skivorna tillverkas av rent sågspån och träflis från träindustrin. Trämaterialet i skivorna fås nästan uteslutande av PEFC-certifierade skogar, vilket gör att man kan följa träets resa från skogen till färdiga skivor. Som limämne mellan träfibrerna i LION-hårdboardskivorna som tillverkas genom pressning används träets eget lignin. Små mängder vax och harts tillsätts i både hårdboard- och softboardskivorna för att förbättra deras väderbeständighet och hållfasthet. LION-skivornas tillverkningsprocess följer i grunden den över 80-åriga finländska traditionen som finslipats under årtionden för att motsvara kraven från dagens byggande.