Finnish Fibreboard
Trä binder kol

 

Varje år producerar människan 7 900 ton kol till atmosfären. Naturens kolsänkor binder cirka hälften av detta, så utöver utsläppsminskningar skulle vi även behöva binda en del av kolet vi producerar. Träprodukter är naturens egna kollager.

I naturen lagras kol i olika källor. Då koldioxid på ett eller annat sätt frigörs från dessa lager, balanseras situationen genom att kolsänkor, som biomassa, hav, sjöar och atmosfären, binder kol. Denna process kallas kolets kretslopp.

Mänskligheten producerar årligen 7 900 miljoner ton koldioxid till atmosfären. Av denna mängd binder kolsänkorna bara cirka 4 600 miljoner ton. Den årliga ökningen är alltså svindlande 3 300 miljoner ton. Man kan inte balansera upp en så här stor mängd endast genom att minska utsläppen, utan man måste även kunna binda kol.

Träet är en kolsänka

  • Under fotosyntesen kan skogens träd binda stora mängder koldioxid som de till slut lagrar som trä. Varje kubikmeter trä innehåller cirka 0,9 ton koldioxid.
  • Välskötta och snabbt växande ekonomiskogar är effektivare kolsänkor än naturskogar.

En träprodukt är ett kollager

  • Ekonomiskogar binder kol som lagras under en lång tid i träprodukter och kommer inte ut till atmosfären.
  • Livslängden på träbaserade produkter varierar från två månader för tidningar till 75 år för träkonstruktioner.
  • Ju längre livstid, desto större nytta för miljön: livslängden ökar om man reparerar trä och det krävs mindre energi till att tillverka ersättande produkter.
  • En genomsnittsvilla i trä binder kol i en mängd som motsvarar tio års bilåkande eller 10 solsemestrar för familjen.