Finnish Fibreboard
Klimatuppvärmningen och att minska koldioxidutsläppe

Största delen (55–70 %) av växthuseffektens tilltagande och klimatuppvärmningen beror på koldioxid. Även enligt de försiktigaste beräkningarna ökar mängden koldioxid med 0,5 procent per år, vilket skulle fördubbla koldioxidhalten i atmosfären till år 2100.

 

Minst 60 procent av klimatförändringen beror på de koldioxidutsläpp som människan orsakar. Den största utsläppskällan är användningen av fossila bränslen, som orsakar cirka sex miljarder tons koldioxidutsläpp varje år. Bara att få koldioxidhalten i atmosfären att stanna på dagens nivå skulle kräva över 40 procents minskning av utsläppen. Cirka 85 procent av all energi vi behöver produceras med hjälp av fossila bränslen.

Koldioxidhalten i atmosfären kan reduceras på två olika sätt: genom att minska utsläppen och genom att lagra koldioxid. Trä är ett unikt material eftersom det kan göra båda.

Användning av trä minskar utsläppen betydligt

  • Att producera och förädla trä är mycket energieffektivt, så träprodukter har ett litet koldioxidavtryck.
  • Dessutom kan trä ofta ersätta stål, aluminium, betong eller plast som kräver mycket energi att tillverka.
  • Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggnadsmaterial minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med i genomsnitt 1,1 ton.
  • Trä isolerar effektivt och är ett mycket energieffektivt byggmaterial. Trä är 15 gånger effektivare än betong, 400 gånger effektivare än stål och 1770 gånger effektivare än aluminium.
  • Fossila bränslen kan ersättas med förnybar energi. Då en träprodukt inte längre kan återanvändas eller återvinnas, kan den förbrännas och förvandlas till energi. Mängden koldioxid som uppstår under förbränningen är högst lika stor som den mängd som tidigare lagrats i träet, så att bränna trä är kolneutralt.