Finnish Fibreboard
Att bygga rent

Trä är ett naturligt och hållbart byggmaterial. LION-skivorna som tillverkas av rent sågspån och träflis kombinerar flera decenniers traditioner av finländsk byggnadskompetens och uppskattning för naturens material.

Tack vare sin andningsförmåga, hållfasthet och isoleringsförmåga är trä är ett idealiskt byggmaterial. Eftersom det är hundraprocentigt förnybart och binder kol från luften är trä också ekologiskt – träprodukter lagrar kol till och med i århundraden, och utsläppen från tillverkningen är betydligt mindre jämfört med till exempel tegel och betong. Nedrivna träkonstruktioner kan i sin tur förbrännas till energi eller återvinnas till nya produkter.

LION-skivorna från Finnish Fibreboard tillverkas av rent sågspån och träflis som är restprodukter från träindustrin. Små mängder vax och harts används i tillverkningen för att förbättra skivornas fuktbeständighet och hållfasthet. Framför allt i tillverkningen av hårdboard kan man utnyttja träets eget limämne, lignin. På grund av sin ringa kemikaliehalt kan skivorna tryggt användas i byggande och renovering även inomhus. Alla LION-skivor uppfyller kraven i emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Särskilt träets andningsförmåga – förmågan att binda och frige luft och fuktighet – bevaras i de porösa LION-skivorna vilket bidrar till att skapa ett friskt inomhusklimat.

Tack vare träets goda egenskaper och decenniers utvecklingsarbete finns LION-skivorna som ett andande, ekologiskt och hållbart alternativ till byggande och renovering. Med finländsk kvalitet och kompetens förstås!