Finnish Fibreboard
Certifikat

De certifikat som har beviljats Finnish Fibreboard Ltd. bevisar att råmaterialet, de färdiga produkterna och produktionsprocesserna är av hög kvalitet och miljövänliga.


 

Certifikat - vad menar dom?

 
   CE

Lion-skivorna uppfyller kraven i gällande byggnadsdirektiv.

     Chain of Custody

Certifikat gällande träets ursprungskedja.

   

   M1

Emissionsklass för byggnadsmaterial.

   

PEFC Råmaterialscertifikat för trä, grundar sig på miljöhänsyn och principerna för hållbar utveckling.