Finnish Fibreboard
Finnish Fibreboard Ltd.

Finnish Fibreboard tillverkar och marknadsför ett omfattande sortiment Lion-träfiberskivor. Skivorna används i huvudsak i byggande samt inom kök- och möbelindustrin. Fabriken finns i Heinola och har en produktionskapacitet på 63 000 m3 om året.


Finnish Fibreboard Ltd. grundades 1984, då dåvarande Enso-Gutzeit Oy och A. Ahlström Oy förenade sin fiberskivsindustri till ett samägt bolag. Sedan 1998 har bolagets aktiemajoritet ägts av bolagets operativa ledning. Därtill ingår UPM-Kymmene Abp som delägare med 17 %. 2009 blev Versowood delägare med 19,5 % av bolagets aktier. Den operativa ledningen innehar ännu 66 % och UPM Kymmene Oyj 14,5 % av aktierna. Bolagets omsättning har under 2000-talet varierat mellan 24 miljoner och 34 miljoner euro och den inhemska försäljningen och exporten fördelade sig på följande sätt: Finland ca 40 % och exporten 60 % av omsättningen.

Kvalitet genom tradition

Fiberskivor har tillverkats i Finland ända sedan 1931. Produktionstekniken, produkterna och deras användningsmetoder i slutändan har dock utvecklats märkbart under årtiondenas lopp. Trots det har fiberskivan bevarat sin grundidé: som råmaterial i produktionsprocessen, som är så gott som helt fri från tillsatsämnen, används biprodukter från den övriga träindustrin. Därför bevaras, och till och med förbättras, träets samtliga goda egenskaper i fiberskivan. LION-skivorna är rena, hållfasta, enkla att bearbeta och ofarliga för hälsan. 

Av rent trä

Även produktionsprocessen har kontinuerligt, under hela den tid som bolaget verkat, utvecklats miljövänligt. Den värmeenergi som behövs i tillverkningsprocessen produceras med biobränsle som fås från närmiljön. I målningen av skivorna (10 milj. m2/år) har man i början av 2000-talet övergått till att använda vattenlösliga färger. Mängden vätskeutsläpp från processen har fortgående reducerats. En slutlig lösning nåddes, när man i Heinola på basis av ett investeringsbeslut som fattades 2003, byggde en avdunstningsanläggning för processvätskornas sista behandlingsskede. Det återstående slammet förbränns i ett kraftverk.

Till din tjänst!

Lion-skivor tillverkas och säljs av 130 professionella inom branschen. Engagemanget för att ständigt utveckla kvaliteten och kundservicen har gjort Lion till ett känt produktmärke som man litar på. Som ett bevis för detta är långvariga kundförhållanden med industriella slutanvändare och byggmaterialhandeln.