Root
Vesien käsittely Suomen Kuitulevyllä

Suomen Kuitulevy panostaa ympäristönsuojeluun modernia haihdutustekniikkaa soveltamalla.

Suomen Kuitulevyn vuonna 2006 Heinolan tehtaalleen rakennuttamalla haihdutuslaitoksella käsitellään levynvalmistusprosessissa syntyvät jätevedet ja kuiva-ainejäämät poltetaan energiana. Näin levynvalmistukseen saadaan energian- ja ympäristönsäästöä.  

Haihdutuksesta syntyvällä korkeakuiva-aineisella konsentraatilla on selkeä lämpöarvo, sillä se sisältää puusta peräisin olevia aineita eli on luonteeltaan orgaaninen. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää polttoaineena samalla Sahaniemen teollisuusalueella sijaitsevalla voimalaitoksella. Uuden puhdistuslaitoksen ansiosta Suomen Kuitulevyn Heinolan tehtaalle syntyi suljettu prosessivesikierto.

Haihdutuslaitoksen toimintaperiaate

 1. Prosessivedet esisuodatetaan, jotta niissä jäljellä oleva pienkuituaines saadaan poistettua ennen haihdutusta.
   
 2. Suodatettu prosessivesijae pumpataan haihduttamon ensimmäiseen vaiheeseen, joka perustuu MVR-tekniikkaan (Mechanical Vapor Recompression). 
  1. MVR-tekniikassa prosessissa syntyvä höyry komprimoidaan (paineistetaan) puhaltimella.
  2. Prosessissa kiertävää jätevettä lämpimämpi paineistettu höyry johdetaan lämmönsiirtimiin, jolloin höyry lauhtuu ja latentti lämpö siirtyy takaisin lämmönsiirtimen toisella puolella virtaavaan jäteveteen, josta osa höyrystyy.
  3. Syntynyt höyry johdetaan edelleen puhaltimelle, MVR-haihdutin toimii siis energiataloudellisen lämpöpumpun tavoin.
    
 3. Jäteveden kuiva-ainepitoisuus kasvaa haihduttamon ensimmäisessä MVR-vaiheessa 4,0 %:sta noin 35 %:iin. Tämä väkevöity jätevesi eli konsentraatti pumpataan seuraavaksi haihduttamon toiseen vaiheeseen eli TVR-haihduttimeen (Thermal Vapor Recompression). 
  1. TVR-haihduttimen lähellä loppuväkevyyttä oleva konsentraatti pumpataan pakkokiertoisesti putkilämmönvaihtimeen, jossa sitä lämmitetään.
  2. Konsentraatti virtaa alempipaineiseen tilaan, jolloin konsentraatti väkevöityy (flash-efekti) noin 45 % kuiva-ainepitoisuuteen.