Root
Energiatehokkuus Suomen Kuitulevyllä

Puutuotteiden valmistus on energiatehokasta. Suomen Kuitulevy varmistaa omissa levynvalmistusprosesseissaan, että energia käytetään mahdollisimman tarkasti hyödyksi.

Suomen Kuitulevyn kuitulevytuotteiden valmistuksessa pyritään energiatehokkuuteen kaikilta osin; raaka-aineet ja energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Myös materiaalin kierrätettävyys, mm. tuotteiden energiasisällön hyödynnettävyys, on tärkeää. Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikessa tuote- ja prosessikehittelyssä.

Suomen Kuitulevy Oy on allekirjoittanut metsäteollisuuden energiatehokkuussopimuksen ja liittynyt puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan, jolla yritys sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen.

Heinolan tehtaalla on tehty ulkopuolisen asiantuntijan toimesta energia-analyysit, joiden toimenpide-ehdotuksia on ryhdytty toteuttamaan.