Root
Yritys

Suomen Kuitulevy Oy valmistaa ja markkinoi laajaa valikoimaa Leijona-puukuitulevyjä, joiden pääkäyttökohteet ovat rakentaminen sekä ovi- ja kalusteteollisuus. Heinolassa sijaitsevan tehtaan tuotantokapasiteetti on 63 000  m3   vuodessa.

Suomen Kuitulevy Oy perustettiin vuonna 1984, jolloin silloinen Enso-Gutzeit Oy ja A.Ahlström oy yhdistivät omistamansa kuitulevyteollisuuden yhteisesti omistetuksi yhtiöksi. Vuonna  1998 yhtiön toimiva johto osti MBO kaupalla 83 % yhtiön osakkeista. Toiseksi osakkaaksi jäi UPM-Kymmene Oyj  17 % osuudella. Vuonna 2009 osaomistajaksi tuli Versowood 19,5 % osuudella. Toimivalla johdolla on edelleen 66 % ja UPM Kymmene Oyj:llä 14,5 %. Yhtiön liikevaihto on 2000 -luvulla vaihdellut 24 – 34 miljoonaa euron välillä ja myynti jakautui kotimaan ja viennin osalta seuraavasti: Suomi n. 40 % ja vienti 60 % liikevaihdosta.

Laatua perinteellä

Kuitulevyä on Suomessa valmistettu jo vuodesta 1931 lähtien. Vuosikymmenien aikana tuotantotekniikka, tuotteet ja niiden loppukäyttötavat ovat kehittyneet merkittävästi. Tästä huolimatta kuitulevyn perusidea on säilynyt samana: lähes kokonaan ilman lisäaineita toimivassa tuotantoprosessissa hyödynnetään raaka-aineena muun puuteollisuuden sivutuotteita. Tämän ansiosta kuitulevyssä säilyvät, ja jopa paranevat, kaikki puun hyvät ominaisuudet. Leijona-levyt ovat puhtaita, lujia, helposti työstettäviä ja terveydelle turvallisia.

Puhtaasti puusta

Myös tuotantoprosessin ympäristöystävällisyyttä on jatkuvasti kehitetty yhtiön olemassaolon ajan. Tuotantoprosessissa tarvittava lämpöenergia tuotetaan lähiympäristöstä saatavalla biopolttoaineella. Maalauksessa (10 milj. m2/v) siirryttiin 2000-luvun alussa käyttämään vesiohenteisia maaleja. Prosessivesien päästöjä on jatkuvasti pienennetty. Lopullinen ratkaisu syntyi, kun Heinolaan rakennettiin vuonna 2003 tehdyn investointipäätöksen mukaisesti prosessivesien viimeiseksi käsittelyvaiheeksi haihduttamo, josta jäävä liete poltetaan energiaksi voimalaitoksella. 

Palveluksessasi!

Leijona-levyjä valmistaa ja myy 130 alan ammattilaista. Sitoutuminen laadun ja asiakaspalvelun jatkuvaan kehittämiseen on tehnyt Leijona-levyistä luotetun ja tunnetun tuotemerkin. Tästä ovat osoituksena pitkäaikaiset asiakassuhteet teollisten loppukäyttäjien ja rakennustarvikekaupan kanssa.

 
Sijainti: Root / Yritys /