Root
DoP

CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus DoP

Uusi rakennustuoteasetus astuu voimaan 1.7.2013. Asetus vaikuttaa myös rakennustuotteiden CE-merkintään.

CE-merkintään valmistajilta aiemmin vaadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus poistuu käytöstä ja sen korvaa suoritustasoilmoitus, jota kutsutaan myös DoP:ksi (DoP = Declaration of Performance).
Samalla poistuu myös CE-merkinnän vapaaehtoisuus niiden tuotteiden osalta, joille on laadittu harmonisoitu tuotestandardi eli hEN tai mikäli valmistajalla on tuotetta koskeva eurooppalainen tekninen arviointi (ETA).

Suomen Kuitulevy Oy on CE-merkinnyt kovalevytuotteitaan jo vuodesta 2004 lähtien. Olemme nyt päivittäneet entiset vaatimustenmukaisuusvakuutuksemme suoritustasoilmoituksiksi.

Muut kieliversiot DoP:sta: finfib.fi/DoP


CE marking and Declaration of Performance (DoP)

The new Construction Products Regulation will enter into force on 1 July 2013. The Regulation will also affect the CE marking of construction products.

Previously required by manufacturers for CE marking, the EC Declaration of Conformity will be taken out of use and replaced by the Declaration of Performance (DoP).
CE marking is now mandatory for products, which are covered by a harmonised European Norm (hEN) or if the manufacturer has products approved by a European Technical Assessment (ETA).

 Finnish Fibreboard Ltd. hardboard products have carried the CE marking since 2004. We have now updated our previous EC Declaration of Conformity to the new Declaration of Performance.


CE-märkning och prestandadeklarationen DoP

En ny byggproduktsförordning träder i kraft den 1 juli 2013. Förordningen inverkar också på CE-märkningen av byggprodukter.

Intyget om överenstämmelse som tidigare krävdes av tillverkaren för CE-märkningen tas ur bruk och ersätts av en prestandadeklaration, som också kallas för DoP (DoP = Declaration of Performance).
Samtidigt avskaffas också valfriheten av CE-märkning för sådana produkters del som tilldelats en harmoniserad produktsstandard, dvs. hEN eller om tillverkaren har en europeisk teknisk bedömning (ETA) beträffande produkten.

Finnish Fibreboard Ltd. har CE-märkt sina hårdboardprodukter sedan 2004. Vi har nu uppdaterat vårt intyg om överensstämmelse till prestandadeklaration.

 

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

 
Sijainti: Root / Yritys / Sertifikaatit / DoP /